Học viên Nguyễn Quốc Hùng

Họ tên:

Nguyễn Quốc Hùng

Năm sinh:

1995

Quê quán:

Tuyên Quang

Trình độ:

Đại Học – Chuyên ngành Điện

Năng lực tiếng Nhật :

N3

Công ty tiếp nhận:

Công ty cổ phần Sugatekku

Nơi làm việc:

Japan, Aichi ken , gamagorishi, hiroshichou

Nội dung Job

Gia công thiết kế chi tiết sảm phẩm bằng CAD, gia công lập trình máy tiện CNC

 

 

Xem thêm:

Học viên Trần Thị Phương Liên

Học Viên Nguyễn Văn Đức

Học viên Nguyễn Bá Dũng

______________________________________

Page: https://www.facebook.com/aaujsc.edu.vn

 

Tin Liên Quan