VỀ CHÚNG TÔI

20,07,2021

VỀ CHÚNG TÔI

1. Tầm Nhìn
Á ÂU Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn tốt nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và cho người Việt Nam tại Nhật Bản.
2. Sứ Mệnh
Đào tạo, bổ sung kiến thức mềm cho các bạn trẻ Việt Nam để làm việc thuận lợi trong công ty Nhật Bản, tư vấn cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam lựa chọn và phát triển đội ngũ nhân sự trẻ tại Việt nam.
3. Giá Trị Cốt Lõi 4K.
Không để khách hàng tốn thời gian.
Không gian dối.
Không mang lại giá trị cho khách hàng không thu phí.
Không làm hài lòng nhân viên, khách hàng không muốn học tập.

BẠN HỎI TÔI TRẢ LỜI