Đầu Nhật

Học viên Nguyễn Quốc Hùng

By : 321 Views27/05/2021

Họ tên: Nguyễn Quốc Hùng Năm sinh: 1995 Quê quán: Tuyên Quang Trình độ: Đại Học – Chuyên ngành Điện Năng lực tiếng Nhật : N3 Công ty tiếp nhận: Công ty cổ phần Sugatekku Nơi làm việc: Japan, Aichi ken , gamagorishi, hiroshichou Nội dung Job Gia công thiết kế chi tiết sảm phẩm bằng...
Đọc Thêm

Xem thêm

Học viên Phạm Chí Tuấn

By : 279 Views27/05/2021

Họ tên: Phạm Chí Tuấn Năm sinh: 1994 Quê quán: Nghệ An Trình độ: Đại Học – Chuyên ngành cơ khí Năng lực tiếng Nhật : N4 Công ty tiếp nhận: Công ty cổ phần ハグロエンジニアリング Nơi làm việc: Japan, Shigaken, Gamougun ,Hinocho Nội dung Job Gia công thiết kế CAD sản phẩm...
Đọc Thêm

Xem thêm

Học viên Thân Văn Huân

By : 261 Views27/05/2021

Họ tên: Thân Văn Huân Năm sinh: 1996 Quê quán: Phú Thọ Trình độ: Đại Học – Chuyên ngành điện Năng lực tiếng Nhật : N4 Công ty tiếp nhận: Công ty cổ phần Nittodenki Nơi làm việc: Japan, Aichi ken , Nagoya shi, Minami ku Nội dung Job Dùng phần mềm Cad để thiết kế bản vẽ điện     Xem...
Đọc Thêm

Xem thêm

Học viên Nguyễn Minh Tâm

By : 252 Views27/05/2021

Họ tên: Nguyễn Minh Tâm Năm sinh: 1994 Quê quán: Thái Bình Trình độ: Đại Học – Chuyên ngành điện Năng lực tiếng Nhật : N4 Công ty tiếp nhận: Công ty cổ phần Conan Nơi làm việc: Japan, Aichi ken , Nagoya shi, Nishiku Nội dung Job Thiết kế bản vẽ đường ống, bản vẽ dùng cho...
Đọc Thêm

Xem thêm

Học viên Trần Huy Minh

By : 244 Views27/05/2021

Họ tên: Trần Huy Minh Năm sinh: 1988 Quê quán: Nghệ An Trình độ: Đại Học – Chuyên ngành cơ khí Năng lực tiếng Nhật : N4 Công ty tiếp nhận: Công ty cổ phần Robot engineering Nơi làm việc: Japan, Aichi ken , Maebashishi Nội dung Job Thiết kế , lắp ráp , thao tác máy     Xem...
Đọc Thêm

Xem thêm