Học viên Nguyễn Bá Thiên Tài

Họ tên:

Nguyễn Bá Thiên Tài

Năm sinh:

1996

Quê quán:

Thái Bình

Trình độ:

Đại Học – Chuyên ngành cơ khí

Năng lực tiếng Nhật :

N4

Công ty tiếp nhận:

Công ty cổ phần ハグロエンジニアリング

Nơi làm việc:

Japan, Shigaken, Gamougun ,Hinocho

Nội dung Job

Gia công thiết kế CAD sản phẩm cơ khí ,
lập trình máy tiện CNC, gia công.

 

 

Xem thêm:

Học viên Trần Thị Phương Liên

Học viên Trương Tấn Lợi

Học viên Nguyễn Bá Dũng

______________________________________

Page: https://www.facebook.com/aaujsc.edu.vn

 

Tin Liên Quan