Học viên Trương Tuấn Tú

Họ tên:

 Trương Tuấn Tú

Năm sinh:

1996

Quê quán:

Phú Thọ

Trình độ:

Đại Học

Năng lực tiếng Nhật :

N4

Công ty tiếp nhận:

Công ty cổ phần ***

Nơi làm việc:

Kawahancho – Toyokawa – Aichiken – Japan

Nội dung Job

Gia công thiết kế CAD , lập trình xử lý máy tiện CNC, lắp ráp

 

Tin Liên Quan