Học viên Nguyễn Đình Khang

Họ tên:

 Nguyễn Bá Dũng

Năm sinh:

1992

Quê quán:

Nghệ An

Trình độ:

Đại Học

Năng lực tiếng Nhật :

N4

Công ty tiếp nhận:

Công ty cổ phần ***

Nơi làm việc:

Nakagawa ku – Nagoya shi –  Aichi ken – Japan

Nội dung Job

Khảo sát viên (Trắc Địa)

 

Tin Liên Quan